ქარ
Eng
შშმ პირთათვის
კონტაქტი
ცხელი ხაზი 272 22 22
A+
A-

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფები

  • აპარატი (განყოფილება)
  • სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება
  • შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება
  • საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება
  • ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილება
  • საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება
  • ექსპლუატაციის განყოფილება
  • ნარჩენების მართვის მონიტორინგის განყოფილება
  • საპროექტო განყოფილება