ქარ
Eng
შშმ პირთათვის
კონტაქტი
ცხელი ხაზი 272 22 22
A+
A-

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში ყოველი კვირის პარასკევი არის მოქალაქეების მიღების დღე. სამსახურის უფროსი გივი კუბლაშვილი  და მისი მოადგილეები, პირადად ხვდებიან მოქალაქეებს, ისმენენ მათ პრობლემებს, უწევენ კონსულტაციას და კონკრეტულ საკითხებს, შემდგომი რეაგირებისათვის, გადასცემენ შესაბამის განყოფილებებს.

სამსახურის უფროსთან და მოადგილეებთან შეხვედრის მსურველებმა უნდა დააფიქსირონ მოთხოვნა წერილობითი ფორმით,რის საფუძველზეც მომდევნო (უახლოეს) პარასკევს 14:00-16:00 საათამდე შეეძლებათ შეხვედრა გივი კუბლაშვილთან და მის მოადგილეებთან.